logo

Biblioteksamarbeid i Ofoten innenfor vertskommunemodellen

ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) har stilt kr. 100.000 til rådighet for et prosjekt i Ofotregionen: Å utrede biblioteksamarbeid innenfor vertskommunemodellen. Dette er en kort orientering om prosjektet, samt forslag om oppnevnelse av deltakere til politisk styringsgruppe.
Folkebibliotekene i 7 kommuner samarbeider om dette prosjektet. Det er Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy og Steigen. Vår region var én av tre som ble tildelt prosjektmidler.
I utlysningsteksten for prosjektmidlene het det bl.a.:
”Det foregår i dag et utstrakt samarbeid mellom bibliotek i ulike kommuner. ABM-utvikling har støttet en rekke slike tiltak og prosjekt. Det foreligger ikke noen erfaringer eller utprøving av et samarbeid hvor vertskommunemodellen er ramme for biblioteksamarbeidet, og det er dette vi nå ønsker nærmere vurdert.(…) Prosjektmidlene som nå lyses ut, knyttes i denne omgang til en utredning av hvordan vertskommunesamarbeidet konkret kan gjennomføres gjennom et samarbeid mellom en kommune som kan være vertskommune og flere andre som kan være deltakerkommuner.”
Utlysningsteksten legger nærmere føringer for gjennomføring av utredningsarbeidet. Det skal ha politisk styring, og ellers ledes av en prosjektgruppe. Prosjektperioden går fram til 1.5.09.
Det foreliggende prosjektet skal identifisere områder for samarbeid, og lage en plan for tiltak som skal resultere i bedre tilbud for publikum. Utredningen legges deretter frem til politisk behandling i hver enkelt kommune.
I prosjektet er det en egenandel pr. kommune på ca 4000.- kr. Denne består av egeninnsats fra de ansatte på bibliotekene.
Som politisk styringsgruppe oppnevnes Ofoten regionråd, supplert med representanter fra Steigen og Hamarøy.

For nærmere informasjon om prosjektet; ta kontakt med Kirsten Skjevik, Narvik Bibliotek.

 


Ansvarlig: Elisabeth Storjord. Design: Opdal Studio