Pressemeldinger / uttalelser

18.08.201614:02 Hilde Normark

 

20.10.15 KVU E10 Fiskebøl-Å

09.10.15 Mulighetsstudien- høringssvar

09.07.15 Uttalelse anbud regionale flyruter

15.06.15 Innspill Transportplan Nordland

27.05.15 KVU Fauske-Mørsvikbotn

21.05.15 Petroleumstilsynet i Nord

29.04.15Uttalelse ambulanseberedskapen Ofoten regionråd

29.04.15 Uttalelse lokalsykehus fra Ofoten regionråd

22.04.15 Uttalelse fergefri E6 fra Midtre Hålogaland Regionrådsforum

15.04.15 KVU Ballangen-Narvik

08.04.15 Innspill lufthavnstruktur

17.03.15 KVU Hålogalandsvegen

02.03.15 Høring- overføring av skatteoppkrevingen til Skattetaten.

23.02.15 Politidistrikt Midtre Hålogaland

03.02.15 Fengselskapasitet i Midtre Hålogaland

02.01.15 Vedr eget PET-senter i NN

18.12.14 Høringsinnspill Regionalplan for vannforvaltning

20.10.14 Innspill til Høring- utkast til strategisk utviklingsplan for UNN10.10.14Høringsinnspill Harstad Narvik lufthavn Evenes

09.10.14Høringssvar til Fremtiden legespesialistOR

30.06.14 Uttalelse Statens vegvesen E10

08.05.14- Barnevern finansiering og endringer Bufetat

25.04.14 - Kommentarer FOT Widerøe

24.03.14 - Vedr Stetind som Norges nasjonalfjell

29.05.13 - Behov for konseptvalgutredning E10 Lofoten (Fiskebøl – Å)

26.04.13 - Ambulansehelikopter - felles uttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd

29.01.13 - Ambulansehelikopter - brev til styret i Helse Nord

23.05.12 - Høring stasjonsstruktur

23.05.12 - Brev til UNN HF vedrørende ortopedi-tilbudet ved UNN Narvik

26.04.12 - Høringsuttalelse til Nordland fylkeskommunes behandling av forslag til NTP 2013-24

26.04.12 - Høringsuttalelse til Transportplan Nordland

16.03.12 - Vindkraftverk i Tysfjord kommune - uttalelse

16.03.12 - Samferdselsanalyse Ofoten

09.03.12 - KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen, høringsuttalelse

09.03.12 - KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland, høringsuttalelse

24.01.12 - Ambulansehelikopter bør stasjoneres på Evenes - pressemelding

06.01.12 - Forsvarssjefens militærfaglige råd - høringsuttalelse

06.01.12 - "Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly, F-35 - høringsuttalelse

01.09.11 - Høringsuttalelse til NFK's behandling av rapporten "ny infrastruktur i Nord, fase 2"

17.02.11 - Krav om opprettholdelse av fødetilbudet i regionen (likelydende brev sendt Helseministeren og Helse Nord)

17.02.11 - Krav om igangsetting av Nye UNN Narvik

19.01.11 - Felles krav om søknadsmulighet på tvers av fylkesgrensen

28.05.10 - Ofotrådet anmoder styret i Helse Nord om høring av traume

19.05.10 - Høringsuttalelse til kampflybaseutredning

05.03.10 - Ofotrådets høringsuttalelse til forslag til lokalsykehusstrategi

08.02.10 - Ofotrådets uttalelse til nordlandsutredningen

15.12.09 - Nei tilsommerstenging av fødeavdelingen i Narvik

24.11.09 - brev om helsebuss

24.11.09 - Stasjoner på ofotbanen uttalelse til Jernbaneverket

22.09.09 - Nei til nedklassifisering av Harstad/Narvik lufthavn Evenes

04.06.09 - Høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune om handlingsplaner NTP

28.04.09 - Pressemelding møte med fylkesrådet

20.04.09 - Pressemelding Evenes som kampflybase

17.04.09 - Første styremøte partnerskap Ofoten

25.03.09 - Møte med Stortingets Nordlandsbenk

 

Ansvarlig: Elisabeth Storjord. Design: