Presentasjoner

Her finnes presentasjoner som er holdt i tilknytning til møter i Ofoten regionråd.

18.08.201614:01 Hilde Normark

KMD Nye folkevalgte regioner 16.09.16

Imella- presentert av Sør-Troms RR 16.09.16

Presentasjon Astafjordprosj Storjord 12.12.2014

140821_Peter Niemis presentasjon

140821_Tore Nysæters presentasjon

Samhandling-presentasjon for Ofoten regionråd 25.04.14

Narvikregionens næringsforening - status i rekrutteringsprosjektet - 19.10.12

Ny Fylkesplan for Nordland - Ole Bernt Skarstein 19.10.12

Etablering av ø-hjelpsplasser, introduksjon til sak HS 31/12 - Wenche Folberg 19.10.12

Høgskolen i Narvik - Jon Arne Lunde 04.09.12

Studentsamskipnaden i Narvik - Lena Moe 04.09.12

Temamøte KVU E6/E10 - Introduksjon Torbjørn Naimak 21.03.12

Prosjekt Trygg i Nordland - Norsafety 090312

NFK - Regional plan for internasjonalisering

251111

Midtre Hålogland politidistrikt- Ofoten regionråd 190511

Fylkesmannen i Nordland framsynt tilsyn - oppfølging 190511

Fylkesmannen i Nordland framsynt tilsyn - funn  190511

Fylkesmannen i Nordland framsynt_tilsyn_regionråd 190511

NFK - bredbandsutbygging - presentasjon 180211

NFK - Arbeidet med oppfølging av vannforskriften - presentasjon 170211

NFK - LUK- regionrådene 250610

Hålogalandsbrua AS - presentasjon for representantskapet_220909

Statens vegvesen: Hålogalandsbrua - presentasjon for representantskapet_220909

Norges Brannskole - presentasjon for Ofoten regionråd 040609

Konkraft - Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten - presentasjon for Ofoten regionråd 040609

Industri_og_teknologi_på_vei_mot_nord - KonKraft 040609

Konkraft 6 - presentasjon for Ofoten regionråd 040609

OLF - Miljø og petroleumsvirksomhet - presentasjon for Ofoten regionråd 04.06.09

Regionrådets møte med Fylkesrådet i Nordland 27.04.09

Boligpolitiske utfordringer i Ofoten - presentasjon fra Husbanken gitt for Regionrådet 27.03.09

Innovasjon Norge og kommunene - foredrag for Ofoten regionråd 260209

Presentasjon av Tysfjord kommune for Ofoten regionråd 270209

Tysfjord næringsarbeid - presentasjon for Ofoten regionråd 270209

 

Ansvarlig: Elisabeth Storjord. Desig