Partnerskap Ofoten

Partnerskap Ofoten disponerer desentraliserte fylkeskommunale utviklingsmidler. Tildelingene gjøres av en styringsgruppe bestående av regionens ordførere og representanter fra næringsliv, kultur/samiske miljø og kompetansemiljø.

19.08.201608:13 Hilde Normark

Ordningen legger vekt på å utvikle regionen som helhet. Derfor vil prosjekter som genererer aktiviteter i flere kommuner bli foretrukket.

Dette enten gjennom institusjonelt samarbeid eller at prosjekt som driftes i en kommune gir aktiviteter i andre. I 2013 vil det bli 3 søknadsfrister 10. jan, 2. april og 2. september.

Ordningen tar bare imot søknader elektronisk gjennom regionalforvaltning.no

Vedtekter for Partnerskap Ofoten

Program Partnerskap Ofoten 2009-11

Handlingsprogram Partnerskap Ofoten 2009

Protokoll fra styremøte Partnerskap Ofoten 03.04.09

Protokoll fra styremøte Partnerskap Ofoten 10.06.09

Protokoll fra styremøte Partnerskap Ofoten 17.08.09

Retningslinjer for økonomihandtering

Veiledning til utfylling av prosjektbeskrivelse

Partnerskapets mal for tilsagnsavtale

 

Nordland fylkeskommunes premisser finnes i fylkestingssak 071/08

Oppsummering fra oppstartmøte Partnerskap Ofoten, Narvik 12.01.09