w

18.08.201607:55 Hilde Normark

 MØTEPLAN 2019

Ofoten regionråd
hovedstyret

Merknad

Sted

fre.  15. mars

 

Tysfjord

Fre. 10. mai

Fellesmøte Sør-Troms regionråd

Tjeldsund

Fre. 23. august

 

Ballangen

Fre. 25. oktober

Fellesmøte Sør-Troms regionråd

?

Fre. 13. desember

Hovedstyret
siste møte i Ofoten regionråd

Narvik

Arbeidsutvalget

 

 

Fre. 8. februar

 

Narvik

Fre. 24. mai

 

Narvik

Fre. 4. oktober

 

Narvik

Fre. 8. november

 

Narvik

Representantskapet

 

 

Fre 14. juni

Formannskapene i de fire 
medlemskommunene. 

Narvik

Rådmannsutvalget

 

 

Fre. 22. mars

 

Narvik

Fre. 11. oktober

 

Narvik

 

Møteplan høsten 2018

Ofoten regionråd hovedstyret

Merknad

Sted

Fre.  21. september

En dag

Ballangen

Fre. 19. oktober

Fellesmøte STRR OR

Narvik

Arbeidsutvalget

 

 

Fre. 31.08. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Fre. 14.12. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Rådmannsutvalget

 

 

Fre.05.10. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Fre.23.11. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Møteplan våren 2018

Ofoten regionråd
hovedstyret

Merknad

Sted

tor.-fre.  8.-9. feb

Ettermiddag-
lunsj møte

Narvik

tor.-fre. 12.-13. apr

Lunsj-lunsj møte

Narvik

Arbeidsutvalget

 

 

Fre. 19.01. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Fre. 09.03. kl.10:00-14:00

Åpning Vinterfestuka

Narvik

Fre. 04.05. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Rådmannsutvalget

 

 

Fre.05.01. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Fre.20.04. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Representantskapet

 

 

Fre. 08.06

10:00-14:00

Narvik

Justert møteplan for høsten 2017

Merknad Sted
Hovedstyret:
Fre. 22.09. kl.10:00-14:00 Regionråd Ballangen
Tor.-fre. 16.-17.11.  lunsj-lunsj Regionråd Tjeldsund
Arbeidsutvalget:
Fre. 01.09. kl.10:00-14:00 Narvik
Fre. 27.10. kl.10:00-14:00 Ny dato pga møtekollisjon! Narvik
Fre. 08.12. kl.10:00-14:00 Narvik
Rådmannsutvalget:
Fre. 06.10. kl. 10:00-14:00 Narvik
Fre. 24.11. kl. 10:00-14:00 Narvik

Vedtatt møteplan for
våren 2017


Hovedstyret:

Merknad

Sted

Fre. 10.02. kl.10:00-14:00

Regionråd

Evenes

Fre. 31.03. kl.10:00-14:00

Regionråd

Narvik

 Fre. 05.05. kl.10:00-15:00

Regionråd

Tysfjord

Arbeidsutvalget

 

 

Fre. 27.01. kl.10:00-14:00

Narvik/Google Hangouts

 

Fre. 17.03. kl.10:00-14:00

Google Hangouts

 

Fre. 21.04. kl.10:00-14:00

Google Hangouts

 

 

 

 

Rådmannsutvalget

 

 

Fre.13.01. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Fre.19.05. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

 Representantskapet

 

 

Fre.09.06. kl. 10:00-14:00

Narvik