w

18.08.201607:55 Hilde Normark

 MØTEPLAN 2019

Ofoten regionråd
hovedstyret

Merknad

Sted

fre.  15. mars

 

Tysfjord

Fre. 10. mai

Fellesmøte Sør-Troms regionråd

Tjeldsund

Fre. 23. august

 

Ballangen

Fre. 25. oktober

Fellesmøte Sør-Troms regionråd

?

Fre. 13. desember

Hovedstyret
siste møte i Ofoten regionråd

Narvik

Arbeidsutvalget

 

 

Fre. 8. februar

 

Narvik

Fre. 24. mai

 

Narvik

Fre. 4. oktober

 

Narvik

Fre. 8. november

 

Narvik

Representantskapet

 

 

Fre 14. juni

Formannskapene i de fire 
medlemskommunene. 

Narvik

Rådmannsutvalget

 

 

Fre. 22. mars

 

Narvik

Fre. 11. oktober

 

Narvik

 

Møteplan høsten 2018

Ofoten regionråd hovedstyret

Merknad

Sted

fre.  21. september

En dag

Ballangen

tor.-fre. 15.-16. nov

AVLYST

Tysfjord

Arbeidsutvalget

 

 

Fre. 31.08. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Fre. 19.10. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Fre. 14.12. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Rådmannsutvalget

 

 

Fre.05.10. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Fre.23.11. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Møteplan våren 2018

Ofoten regionråd
hovedstyret

Merknad

Sted

tor.-fre.  8.-9. feb

Ettermiddag-
lunsj møte

Narvik

tor.-fre. 12.-13. apr

Lunsj-lunsj møte

Narvik

Arbeidsutvalget

 

 

Fre. 19.01. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Fre. 09.03. kl.10:00-14:00

Åpning Vinterfestuka

Narvik

Fre. 04.05. kl.10:00-14:00

 

Narvik

Rådmannsutvalget

 

 

Fre.05.01. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Fre.20.04. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Representantskapet

 

 

Fre. 08.06

10:00-14:00

Narvik

Justert møteplan for høsten 2017

Merknad Sted
Hovedstyret:
Fre. 22.09. kl.10:00-14:00 Regionråd Ballangen
Tor.-fre. 16.-17.11.  lunsj-lunsj Regionråd Tjeldsund
Arbeidsutvalget:
Fre. 01.09. kl.10:00-14:00 Narvik
Fre. 27.10. kl.10:00-14:00 Ny dato pga møtekollisjon! Narvik
Fre. 08.12. kl.10:00-14:00 Narvik
Rådmannsutvalget:
Fre. 06.10. kl. 10:00-14:00 Narvik
Fre. 24.11. kl. 10:00-14:00 Narvik

Vedtatt møteplan for
våren 2017


Hovedstyret:

Merknad

Sted

Fre. 10.02. kl.10:00-14:00

Regionråd

Evenes

Fre. 31.03. kl.10:00-14:00

Regionråd

Narvik

 Fre. 05.05. kl.10:00-15:00

Regionråd

Tysfjord

Arbeidsutvalget

 

 

Fre. 27.01. kl.10:00-14:00

Narvik/Google Hangouts

 

Fre. 17.03. kl.10:00-14:00

Google Hangouts

 

Fre. 21.04. kl.10:00-14:00

Google Hangouts

 

 

 

 

Rådmannsutvalget

 

 

Fre.13.01. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

Fre.19.05. kl. 10:00-14:00

 

Narvik

 Representantskapet

 

 

Fre.09.06. kl. 10:00-14:00

Narvik