Representantskapsmøte

Fredag 10. juni hadde representantskapet for Ofoten regionråd møte. I tillegg til de ordinære sakene som årsmelding og regnskap 2015 og budsjett 2016 ble det orientert om tre viktige saker for regionen.

18.08.201607:48 Hilde Normark

En av disse sakene var Forsvarets videre framtid i vår region som ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen orienterte om. I møtet gaOfoten Sparebank, v Sigve Stokland og Sparebanken Narvik, v Elling Berntsen forsvarsprosjektet i Ofoten en finansiering på NOK 100 000,- fra hver av bankene.

Adm dir Elling Berntsen, Sparebanken Narvik Foto: Fritz Hansen, Fremover

Relaterte artikler