w

Den marine kartleggingen i regionen er fullført.

Vi takker Tone Rasmussen v Sea Eco og NGU for samarbeidet. Nå er det kommunene som skal lage kystsoneplaner.

29.04.201910:45 adm

Ofoten regionråd ser med glede at arbeidet som ble satt i gang har medført en god marin kartlegging av fjordene våre. Dette gir kommunene et godt, faktabasert grunnlag for det videre arbeidet med kystsoneplan. I Narvik ligger dette arbeidet hos planavdelingen v Marianne D Kvensjø.

En av de enkleste måtene å se sedimentkartene på er på www.ngu.no – midt på sida er det en overskrift om «Geologien i min kommune» med nedtrekksmenyer for å velge fylke og kommune. Velg f.eks. Narvik, så kommer det opp et kart. I menyen til venstre kan man nå velge ulike typer havbunnskart:

Gravbarhet, bunnsedimenter, kornstørrelse.

 

               

     
«Min kommune» viser bare sediment-temakart. Resten av kartene ser man aller best i NGUs tjeneste for marine kart (http://geo.ngu.no/kart/marin_mobil/). Til høyre er det en meny der man kan slå på «Marine grunnkart» og veksle mellom de ulike lagene. 
     
      
               

For nedlasting har vi den sida her: https://www.ngu.no/emne/datasett-og-nedlasting, der velger man ett og ett datasett og trykker på nedlastningsknappen som lenker til ei side som ser sånn her ut: 

   
        
                   
Her velger man leveranseformat og område og så sendes det ei bestilling til NGU.Vi har også WMS-tjenester som lar deg hente inn kartene i et GIS-system og vise dem der direkte. URL til disse finnes her: https://www.ngu.no/emne/api-og-wms-tjenester.

Ofoten regionråd, Tone Rasmussen