Utvikling av kulturlivet

Kulturlivet skal utvikles. Nå ber vi alle kulturaktører i Narvik om å svare på denne undersøkelsen.


07.09.201713:57 adm

Det er igangsatt et kulturutviklingsprosjekt i Narvik. Lag og foreninger, amatører og profesjonelle innenfor alle kulturuttrykk med tilhold i Narvik kommune er velkommen til å delta.
Det utrykkes en felles opplevelse av at samhandlingen mellom kulturaktørene i Narvik kan bli bedre. Derfor har Bystyret i Narvik bestilt dette prosjektet som skal gjennomføres i samarbeid med aktørene, og rådmannen i Narvik, Lars Norman Andersen, er eier av prosjektet, mens Elisabeth Storjord er prosjektleder.

Den 22. august ble det avholdt et oppstartsmøte som opptakt til et prosjekt som vil omhandle kulturlivet i Narvik kommune, både kommunale, fylkeskommunale og den statlige virksomheten, private aktører og det frivillige kulturlivet. Prosjektet skal se på økt samhandling for å utnytte ressursene på best mulig måte og bidra til utvikling av arbeidsplasser og tilbud innen kultursektoren. Prosjektet vil ikke omhandle idrett.

I den vedlagte linken er en spørreundersøkelse som vi håper på respons på fra så mange som mulig av kulturaktørene i Narvik. Dataene fra undersøkelsen vil legges fram på midtveismøte i slutten av september.


Ofoten regionråd har vedtatt at medlemskommunene kan benytte ressurser fra sekretariatet i tidsrommet fra 12.06.17 til 31.10.17 til aktiviteter i egen kommune. Narvik kommune vil disponere ressurser fra Ofoten regionråd til dette kulturprosjektet med daglig leder Elisabeth Storjord som prosjektleder.Ofoten regionråd
Oppstartsmøte kulturprosjekt
Gruppearbeid