Samarbeid med UiT Norges arktiske universitet

Viserektor Edel Storelvmo ved UiT og leder av Ofoten regionråd Tor Asgeir Johansen signerte samarbeidsavtale.

13.12.201611:08 adm

Etter innledende samtaler med UiT besluttet Ofoten regionråd i møte den 28.10. å undertegne en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale. Med en hovedavtale på plass kan det også skrives underavtaler mot spesifikke områder. «Det er i universitetets interesse med en god forankring i regionen knyttet opp mot nærings- og arbeidsliv. Underavtaler til denne samarbeidsavtalen kan omfatte alle fagområder ved UiT, ikke bare UiT i Narvik, understreker viserektor Edel Storelvmo.» Underavtaler kan for eksempel knyttes til Marin kartlegging og samhandling med Havbruksteknologi-utdanningen.

 

UiT har fått et mye større nedslagsfelt, både geografisk og større fagfelt. De konkrete målene for denne samarbeidsavtalen er:

  • Å identifisere sentrale behov for kompetanse, utvikling og forskning i Ofoten,
  • Å ivareta en god dialog mellom UiT sin ledelse/fagmiljø og sentrale samfunns- og arbeidslivsaktører i Ofoten,
  • Å bidra til at innbyggere i Ofoten skal ha en stabil og langsiktig tilgang til relevante utdanningstilbud gitt av UiT.
  • Å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom samarbeid mellom regionalt arbeidsliv og UiT.

Følgende kompetanseområder omfattes av avtalen:

  • Utvikling og gjennomføring av grunn-, etter- og videreutdanning.
  • Utredningsoppgaver samt bachelor- og mastergradsoppgaver.
  • Forskning, herunder også større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid.

 

Det skal arrangeres gjensidige møter, seminarer og workshops mm for å å drøfte fremtidig utvikling og muligheter på disse områdene. For å sikre en positiv utvikling av samarbeidet etableres en representativ samarbeidsgruppe med representanter fra UiT, fra politisk og administrativ ledelse i Ofoten regionråd, samt en representant fra regionalt næringsliv.

«Vi ser fram til å bygge nærmere relasjoner med UiT,» sier Tor Asgeir Johansen, leder av Ofoten regionråd. «Hele regionen kan nyte godt av Universitetet som kraftsenter for kompetanse og samfunnsbygging.»

Ofoten regionråd
Avtaleinngåelsen feires med kake
Edel Storelvmo og Tor Asgeir Johansen