VIL UTVIKLE OFOTEN OG SØR-TROMS TIL EN STERKERE STORREGION

Torsdag 10. og fredag 11. november møttes Sør-Troms og Ofoten regionråd i Narvik.

15.11.201614:50 adm

Politisk og administrativ ledelse fra 12 kommuner var samlet i Narvik. I løpet av halvannet hektiske døgn diskuterte de strategier for å utvikle storregionen til å bli sterkere rustet for framtida. Konkrete temaer som stedsutvikling, næring, samferdsel og kompetanse ble drøftet, med gode fraspark fra kompetente innledere innenfor alle områdene. Prosessveileder var Ståle Eilifsen fra VINN. Møtet er en del av Byregionprogrammet og skal legge politiske føringer for arbeidet med regionale næringsplaner i Ofoten og Sør-Troms.  I løpet av halvannet hektiske døgn diskuterte de strategier for å utvikle storregionen til å bli sterkere rustet for framtida. 

Konklusjonene fra dette møtet skal tas videre i Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd. Det jobbes nå med å utarbeide regionale næringsplaner i de to regionene, og arbeidet som her ble gjort skal danne grunnlaget for en felles strategi og plan for å utvikle våre to regioner til å stå sterkere sammen.

Nina Dons-Hansen Sør-Troms regionråd
Ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen og Ståle Eilifsen, VINN