Møte for å beholde båtruta Kjeldebotn-Evenes

Styringsgruppa for Nordland fylkeskommunes prosjekt «Nytt hurtigbåt- og ferjekart» har foreslått å kutte i båtruta Kjeldebotn-Evenes når Hålogalandsbrua åpner høsten 2017.

20.08.201617:53 Hilde Normark

Ofoten regionråd møtte lederne av prosjektet i Ballangen den 20. april. Der argumenterte ordførerne fra Tysfjord, Evenes og Ballangen for fortsatt drift av båtruta. Ofoten regionråds uttalelse kan leses her: Uttalelse hurtigbåt Kjeldebotn-Evenes

Ann Kvanmo
Fra venstre: Tor Asgeir Johansen, Elisabeth Storjord, Svein Erik Kristiansen, Per Kristian Arntzen, Jørn Sørvig, Arne Vikki