Resultat bunndyrundersøkelse

Denne bunndyrsundersøkelsen viser gode forhold i området da 21 stasjoner ble klassifisert med tilstand god, to stasjoner ble klassifisert med tilstand moderat og en stasjon ble klassifisert med tilstand svært god.

02.10.201807:55 adm