RESULTATER MARIN KARTLEGGING

11.04.201815:52 adm

           

RAPPORT Forurensningsstatus i Havbunnsedimenter i Ofotfjorden, Tysfjorden og Tjeldsundet.
RAPPORT- Sedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i Ofot-regionen