Representantskapet

Består av kommunenes formannskap.

27.08.201607:00 Hilde Normark

Representantskapet (RS) holder minst 1 møte i løpet av året, og har følgende hovedoppgaver:

  • vedta mål og arbeidsprogram.
  • behandle budsjett og regnskap.
  • behandle større og prinsipielle saker.
  • velge leder og nestleder.