Hovedstyret i Ofoten regionråd 2015-2019

Hovedstyret (HS) er øverste organ mellom representantskapene, og beslutter i alle saker som ikke tilligger representantskapet å avgjøre. Hovedstyret møter 5-6 ganger i løpet av året.

20.08.201617:22 Hilde Normark

Hovedstyret (HS) i Ofoten regionråd består av ordfører, varaordfører og opposisjonspolitiker. Opposisjonspolitiker og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune. Rådmann/administrasjonssjef i medlemskommunene skal innkalles til regionrådets organer og har da talerett.

For valgperioden 2015-19 har Ofoten regionråd følgende sammensetning:

 

Tor Asgeir Johansen Tysfjord Ordfører/leder regionråd Ap
Rune Edvardsen Narvik Ordfører/nestleder regionråd Ap
Hermod Amundsen Ballangen Varaordfører Ap
Gunnhill Andreassen Tjeldsund Varaordfører HTL
Per Kristian Arntzen Ballangen Ordfører Sp

Lill-Grethe Bakkland t V 18
Evald Joakimsen fra V 18

Tjeldsund Opposisjonpolitiker Ap

Helene Gabrielsen til V17
Daniel Skjevik-Aasberg fra V 17

Ballangen Opposisjonspolitiker H
Geir Ketil Hansen Narvik Varaordfører SV
Liv Kristin Johnsen Tjeldsund Ordfører H

Svein Erik Kristiansen
til 01.08.2018

Sisilja Viksund
fra 01.08.2018

Evenes Ordfører H
Filip Mikkelsen Tysfjord Opposisjonpolitiker H
Svein Nilsen Evenes Opposisjonspolitiker Sp
Viveka Teras Evenes Varaordfører H
Paul Rosenmeyer Narvik Opposisjonspolitiker H
Guttorm Aasebøstøl Tysfjord Varaordfører TLT