Arbeidsutvalget Ofoten regionråd 2015-2019

Arbeidsutvalget (AU) består av kommunenes ordførere.

20.08.201617:28 Hilde Normark

Arbeidsutvalget forbereder saker for Ofoten regionråd av mer prinsipiell og kontroversiell karakter, og kan uttale seg på Ofoten regionråds vegne i hastesaker og saker av mindre prinsipiell karakter.

Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger.


Administrasjonssjefene i medlemskommunene skal innkalles til regionrådets organer, og har da talerett. 

Tor Asgeir Johansen Tysfjord Ordfører/leder regionråd
Rune Edvardsen Narvik Ordfører/nestleder regionråd
Per Kristian Arntzen Ballangen Ordfører
Liv Kristin Johnsen Tjeldsund Ordfører

Svein Erik Kristiansen 
Før 01.08.18

Sisilja Viksund
etter 01.08.18

Evenes Ordfører