Omdømme

Hva er Ofotens identitet? Der politikere, næringsutviklere og andre samfunnsbyggere fra Ofoten møtes er vi alltid enige om at regionen må samles og tale med én stemme.

25.08.201616:23 Hilde Normark

Men hvordan kommer vi dit? En felles identitet.

Til grunn for identitet ligger vårt rykte eller omdømme – både slik vi og verden for øvrig ser oss.

Omdømme er de seinere årene blitt et populært begrep i forbindelse med markedsføring og pekes på som viktig for å gi langsiktig suksess. Dette kan spenne fra Coca Cola til kamp om arbeidskraft.

Kan påvirkes

Bokmålsordboka sier: Omdømme: 1: dom, vurdering.

Omdømmet er altså subjektivt og kan påvirkes. En enkelt katastrofe kan i lang tid hefte ved et omdømme. Den gode nyheten er at det faktisk kan påvirkes, vi kan gjøre noe med det.

Når det gjelder omdømmet for steder, er dette preget av innbyggernes egne handlinger og verdier. Det blir fort gjennomskuet hvis ordføreren sier at kommunen er den mest miljøvennlige hvis gårdene er fulle av bilvrak.

Hva sier vi?

Det er avgjørende for omdømmet hva folk sier om seg selv og naboen. Vi har alle et søskenbarn i Oslo som har hørt mine meninger om dette og hint. Når jeg skal dra på ferie eller etablere en bedrift, danner omdømmet et viktig bakteppe for mine beslutninger.

Dersom dette bakteppet er negativt, starter feriemålet med minuspoeng og stedets ”selgere” må arbeide desto hardere for å få gjennom det virkelige bildet. Derfor er det svært viktig at vi starter med oss sjøl.

I fylkeskommunen vet man mye om hva som kjennetegner regioner som lykkes:

  • høyt utdannet arbeidskraft
  • kompetansemiljøer som forankrer sin undervisning og forskning
  • regionens utfordringer
  • allsidig næringsliv
  • gode kommunikasjoner
  • godt fungerende privat og offentlig servicetilbud
  • rikt kultur- og organisasjonsliv
  • en klar identitet

Ofoten – Lofoten?

Nå skal ikke jeg anspore til en debatt om tjenestetilbudet, men simpelthen slå fast at i internasjonal sammenheng er vi ikke dårlig skodd; bortsett fra at vi ikke har en klar identitet i regionen! Selvsagt har vi alle har en identitet, ingen har vel tvilt på at Karen Margrethe er fra Narvik, Bjørnar står på for Myklebostad og Anne-Rita for Ballangen.

Men hva er den regionale identitet? Finnes den? Den er i alle fall ikke tydelig for mange av dem jeg presenterer meg for: ”.. unnskyld, sa du Lofoten regionråd?”

Hva vil det si å være fra Ofoten?

Er det som lensmannen på Liland skrev en gang på 1880-tallet: ”Vist nok er Befolkningen i Ofoten i Almindelighed hverken driftige Fiskere eller flinke Gaardbrugere, men de ere til Gjengjæld sparsommeligt anlagt og sætter i Regelen ”Tæring efter Næring”.

Kanskje er overgangen det viktigste for Ofoten, fiskerier og reindrift, bumann og reindriftssame, båt og lok? En region man reiser gjennom?

Alle narvikinger?

Eller skal vi alle bli narvikinger? Narvik er tross alt den fremste merkevaren vi har i vår region, viden kjent langt utover våre grenser.

En ordfører jeg kjenner, la oss kalle han Bjørnar, pleier å fortelle om da han var i Polen og skulle fortelle hvor han var fra. Han forsøkte med Lofoten, ingen respons. I desperasjon prøvde han Bodø, fortsatt tomme blikk. Men når han nevnte Narvik, var det enkelt å sette Tjeldsund på kartet.

Skille mot omlandet

Det er i Narvik jubileet for de alliertes første seier over nazistene skal feires. Fra bardisken på Narvikguten hører vi tydelig: ”Faen, hadde det ikke vært førr Narvik hadde det ikke vært nå krig!”

Her ligger også noe av problemet. Denne enorme stoltheten over det som er skapt gjennom hardt arbeid i Narvik og på Ofotbanen, har dessverre ført til en gjensidig skille i forhold til omlandet, der ikkjeværingen bor.

Kanskje er det slik at den historiske regionen Ofoten kun er en etterlevning fra da fjorden var riksveien. Har den klare identiteten byen Narvik har skapt satt så varige skiller mot Bjerkvik, Kjøpsvik, Liland og Myklebostad at det ikke lenger finnes en felles identitet for Ofoten, kun et navn i værmeldinga og et løselig administrativt skjebnefellesskap påtvunget av ytre bevilgninger og påvirkning?

Et omdømme-prosjekt

Jeg er ikke sikker, men jeg tror virkeligheten ligger et sted i mellom. Det finnes stolte industrielle tradisjoner hele veien rundt Ofotfjorden. Samtidig bør vi også huske at de som bygde opp Narviksamfunnet også var bønder og fiskere.

Ett er i alle fall sikkert: Dersom vi skal opptre som en region og bli sterke, må vi bli enig om hva som er vår identitet!

Før vi har funnet den felles identitet har vi ikke et felles ståsted og uten en enighet om hvor vi befinner oss, er det håpløst å forsøke å rykke frem i felles front.

Derfor ønsker Ofoten regionråd å utfordre alle til å være med i del nr 1 av et omdømmeprosjekt: Hva er Ofotens identitet? Gjennom medfinansiering fra Partnerskap Ofoten håper vi å få med gode krefter slik at vi før sommeren kan arrangere en samling for å komme fram til denne identiteten. Når vi så har funnet hvor vi står kan vi gå videre med forskjellige prosjekter for å gjøre oss lekre for gamle og unge.